Løber du eller lufter hund i vestbyen - eller pendler med toget mellem Århus og Horsens? Ja så har du måske stiftet bekendtskab med Det Gule Pakhus.

Godt gemt væk mellem banelegemerne og den tætte bevoksning langs Emil Møllers Gade laaaaangt nede af den hullede Madevej finder du Det Gule Pakhus – et sociokulturelt eksperimentarium for kreativ, musikalsk og eventbaseret udfoldelse. Her i den gamle sennepsfabrik udfolder der sig et mangfoldigt liv, hvor brugere med vidt forskellige sociale baggrunde mødes for at udtrykke deres kreativitet. På tværs af alder, køn, etnicitet og interesser udvikler og afvikler aktive grupperinger eller enkeltpersoner, kulturelle events, koncerter, udstillinger, festivaler og sociale arrangementer til glæde for byens kulturinteresserede.

”Det Gule Pakhus er stedet hvor man i sit eget tempo har mulighed for at starte sin kulturelle løbebane i Horsens” fortæller daglig leder Simon Lundvig. ”Om du er til musik, kunst, poesi, eller noget helt fjerde, så kan du komme ind fra gaden og bruge huset som dit kreative laboratorium”.

I snart 24 år, har Det Gule Pakhus dannet rammen om det kreative og musikalske vækstlag i Horsens. Forud for etableringen i 1993 lå talrige forsøg på at virkeliggøre et socialt og kulturelt alternativ til det institutionaliserede. Det besatte hus i Svanesgade, Trævarehuset, Emmatemplet og Farvergade er blot nogle af de glemte eksempler der vidner om at behovet har været stort.

Cirkusvognen bruges til mange af børne- og familieaktivteterne på Det Gule Pakhus.

”Huset opstod i sin tid som et form for kreativt selvforsvar” fortæller Simon Lundvig og uddyber ”brugerne ønskede sig et selvforvaltende sted hvor de kunne sætte dagsordenen, hvor frivillighed og personligt ansvar er det bærende element og hvor inddragelse til enhver tid går forud for opdragelse”.

Ved husets oprindelse sammensluttedes flippere, slumstormere, metalhoveder, autonome og punkere i kraft af deres kollektive position som subkulturelle minoriteter. Ved at gøre opgør mod den ensrettede mainstreamkultur, samlede husets brugere sig indadtil, mens de tydeligt definerede sig selv udadtil. En sociokulturel forsvarsmekanisme som har været med til at holde sammen på fællesskabet, og som til dels kan gøres ansvarlig for, at det har været muligt at drive Det Gule Pakhus næsten udelukkende ved hjælp af frivillige hænder mener Simon Lundvig.

”Det skal ikke være nogen hemmelighed at systemet dengang udgjorde en opponent til de unge der samlede sig i Det Gule Pakhus – og som et gammelt ordsprog italesætter, så kan en fælles fjende forene”.

Følg Det Gule Pakhus på Facebook og se deres mange arrangementer.

Men modstandere er der ikke længere mange af, når man spørger Simon Lundvig. I stedet er der kommet en lang række interessante samarbejdspartnere – dels på grund af brugernes tiltagende vilje til at åbne sig mere op for omverden, og dels fordi Horsens i stadigt stigende omfang, vælger at inkludere de skæve og de lidt kantede tiltag i byens hverdagskultur siger han.

Simon Lundvig ligger dog ikke skjul på, at det også har givet udfordringer for huset, at brugergruppen altid har holdt fast på sin ret til at repræsentere modkulturen. ”Mange gennem tiden har nok oplevet Det Gule Pakhus som et sted der har haft en tendens til at lukke sig om sig selv” siger han og fortsætter ”Vi oplever ofte at folk der har boet i byen hele deres liv slet ikke kender til stedet og dets muligheder, eller at de ikke føler at de er velkommen – det vil vi gerne gøre til skamme fremadrettet”.

Sammen med det tilknyttede frivilligkorps arbejder han derfor målrettet for at brede husets udfoldelsesmuligheder ud for en større og endnu mere mangfoldig målgruppe af unge i Horsens og opland. ”Vi vil gerne markere os som en væsentlig aktør inden for den oplevelsesorienterede værdiskabelse som hele vejen rundt er med til at definere Horsens som en kulturel interessant by at bo og leve i. Men vi vil gøre det på vores måde” siger Simon Lundvig og understrejer ”Det Gule Pakhus skal fortsat være et frirum for samfundets udviklingstrang – et midlertidigt alternativ til omstillingsparatheden hvor det er ok at være kulturelt eller socialt afvigende”.

Læs også: Rabbit Hole Festival på Det Gule Pakhus.

Ifølge Simon Lundvig er det dog ikke altafgørende at huset nødvendigvis kan rumme alle. ”Man skal huske på, at det er fællesinteressen der driver værket, og det skal det gerne blive ved med at være hvis huset skal drives udelukkende med frivilliges indsats. Men det kræver selvfølgelig at der er unge derude som brænder for at være med. Unge der ved at man ikke kan tage uden at give” understrejer han og afslutter med en opfordring til byens musik- og kulturinteresserede unge: ”Hvis du mangler et sted at høre til og udvikle dig i samspil med andre, så har huset altid brug for en ekstra hånd i fællesskabets ånd”.

Det Gule Pakhus råder over en lang række faciliteter såsom øvelokaler, studie, værksted og køkken, og tilbyder undervisning i alt fra sang og trommedans over pilates og yoga til projektledelse og events. Har dette vakt din interesse, så kan du altid henvende dig telefonisk, personligt eller på facebook (hvor du også kan følge med i husets mange aktiviteter).
Daglig leder: Simon Lundvig tlf:75610489/24998737 eller via mail på [email protected]