Lørdag d. 14. april åbner Fængselsmuseet et museumsværksted, hvor gæster fremover helt tæt kan følge museumsinspektørernes arbejde.

Normalt foregår den største del af museets arbejde bag lukkede døre og i aflåste magasiner. Nu holder Fængselsmuseets registreringsrum flyttedag, så museets gæster fremover får mulighed for at møde museumsinspektører, mens de arbejder med genstande og de historier, som knytter sig til dem.

– Jeg ser meget frem til at give museets gæster et indblik i vores arbejde med genstandene, og hvordan vi sikrer de historier, der knytter sig til dem, fortæller formidler Rasmus Barslund Grønbæk.   

fængselsmuseet spothorsens
Nogle af Fængselsmuseets genstande er måske mere interessante end kønne. Hér holder museumsinspektør Anne Katrine Nagel Christensen og formidler Rasmus Barslund Grønbæk en illegal håndvægt, som museet har modtaget fra Enner Mark Fængsel.
En vigtig del af museets arbejde

Det er museumsinspektør Anne Katrine Nagel Christensen og formidler Rasmus Barslund Grønbæk, som den anden lørdag i hver måned vil holde åbent museumsværksted. Hér vil man kunne følge den arbejdsgang, der er, når en genstand registreres – fra vurdering til beskrivelse, fotografering, nummerering og endelig registrering i den nationale digitale genstandssamling.

– Genstandsregistrering er ofte et lidt overset område af museernes arbejdsopgaver. Men det er faktisk et rigtig vigtigt arbejde. Hver gang vi laver en udstilling eller anden formidling, er genstandsregistreringerne noget af det første, vi kigger i. De er hele grundlaget, fortæller Anne Katrine Nagel Christensen.

Genstandsregistrering er ofte et lidt overset område af museernes arbejdsopgaver. Men det er faktisk et rigtig vigtigt arbejde.
Illegale håndvægte, falske bryster og vejskilte

Fængselsmuseet har givetvis den største og bredeste samling af fængselsrelaterede genstande i verden. Der er bl.a. glas med jordnøddesmør, vejskilte, falske bryster, en hel cellegang og en enorm samling af nøgler. Men det er ikke genstanden alene, som gør den til kulturarv. Det er i høj grad de historier, der knytter sig til den, som gør den væsentlig for samlingen og for vores forståelse af dansk fængsels- og strafhistorie.

På trods af at fængslet i Horsens lukkede i 2006, vokser museets samling stadig. Mange henvender sig nemlig til Fængselsmuseet med genstande fra fængslet, som de håber kan have kulturarvsværdi.

– Jeg synes, det allerbedste er, når folk selv henvender sig med genstande, de gerne vil give til museet. Selvom de ofte starter med at sige, at de jo ikke ved ret meget om fængslet, viser det sig ofte, at de har alle mulige erindringer og historier, der giver genstandene liv, fortæller Anne Katrine Nagel Christensen.

Med museumsværkstedet er der nu mulighed for at blive klogere på både arbejdet med museumsgenstande samt genstandene selv, ligesom der er mulighed for at få sig en snak, kigge i de gamle blå registreringskort og komme helt tæt på de genstande, som registreres lige nu. Den 14. april drejer det sig bl.a. om illegale håndvægte fra Enner Mark Fængsel, et kommunalt vejskilt og en fangefremstillet lampe, som fornyelig er doneret til museet af en privat giver.

Praktisk information

Fængselsmuseets museumsværksted har åbent de fleste 2. lørdage i hver måned kl. 11:30-14:30. Første gang er lørdag d. 14. april. Det er gratis at deltage efter betalt entré.