Visuelt Gymnasium-ordningen i Horsens er blevet udpeget, af Kulturministeriet, som ét af 10 talentmiljøer i Danmark.

At blive udpeget som talentmiljø af Kulturministeriet er et solidt skulderklap til Visuelt Gymnasium-ordningen, men det er også et eksempel på Horsens Kommunes fokus på talentudvikling.

Støtte til Visuelt Gymnasium-ordningen

Visuelt Gymnasium-ordningen, der er et samarbejde mellem Billedskolen Horsens og byens tre gymnasier, har fået en bevilling på 210.000 kr. til det 3-årige projekt ”Visuelt Gymnasium Horsens ordningen – et anderledes bud på et talentbegreb”. Formanden for Kultur- og Civilsamfundsudvalget, Jakob Bille ser bevillingen fra Kulturministeriet som en kæmpe anerkendelse af Billedskolens mangeårige arbejde.

– Billedskolen løfter en vigtig opgave lokalt, og er en central spiller i den satsning på børn- og ungekultur som vi har i Horsens Kommune. I Kultur- og Civilsamfunds-udvalget er vi meget optaget af morgendagens kulturinstitutioner, og Billedskolen er med sine mange forskellige læringstilbud og aktiviteter, med helt fremme, udtaler Jakob Bille.

 

Billedskolen løfter en vigtig opgave lokalt, og er en central spiller i den satsning på børn- og ungekultur som vi har i Horsens Kommune.

Bevillingen fra Kulturministeriet skal bl.a. bruges til at undersøge Visuelt Gymnasium-ordningens fulde potentiale i Horsens via nye samarbejder og promovering af ordningen til skolernes valgfag i Billedkunst, Håndværk og Design. Der skal også udformes og afvikles workshops med inddragelse af eksisterende talentmiljøer fra hele landet på Tegnefestivalen i Horsens. Her har Billedskolen Horsens allerede et veletableret netværk og en visuel og kreativ platform med deltagelse af mange talenter.

Fokus på talentudvikling på kulturområdet

I hælene på Kulturministeriets bevilling til Visuelt Gymnasium-ordningen er Horsens Kommune netop ved at lægge sidste hånd på en 4-årig samarbejdsaftale på tværs af Region Midtjylland. I tæt samarbejde med Randers, Viborg og Silkeborg vil Horsens Kommune styrke talentmiljøet på tværs af kulturområdet. Et af fokusområderne er, hvordan man skaber bedre sammenhæng mellem forskellige undervisningstilbud, og får inkluderet de talenter, der ikke er organiseret i kulturskoler i talentarbejdet.

Elever fra Visuelt Gymnasium-ordningen har også udsmykket et af Horsens byggehegn.
Fakta: Visuelt Gymnasium Horsens ordningen

Visuelt Gymnasium ordningen er et tilbud til kreative gymnasieelever og udbydes i et samarbejde mellem Billedskolen Horsens og Horsens’ tre gymnasier. Som elev på Visuelt Gymnasium du får mulighed for at prøve kræfter med visuelle, innovative og kreative opgaver og undervisningen på gymnasiet koordineres med undervisningen på Billedskolen. Der går fra næste skoleår 24 elever på ordningen. Som elev modtager du gennemsnitlig 6 ugentlige timer på Billedskolen Horsens i 3 år. Der er en egenbetaling til Billedskolen.